Κοστολόγηση Προϊόντων & Υπηρεσιών

Η εφαρμογή  «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ»,  προσφέρει την δυνατότητα κοστολόγησης σε μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Η Θέση μας

Υποστηρίζουμε ότι η κοστολόγηση δεν μπορεί να είναι μία διεργασία η οποία εκτελείται 

μία φορά το χρόνο, στο λογιστήριο της εταιρίας ή στο γραφείου του εξωτερικού λογιστή.

 Αντίθετα, υποστηρίζουμε ότι η κοστολόγηση είναι μία διεργασία ή οποία πρέπει να εκτελείται σε τακτές κοστολογικές περιόδους , μηνιαίες, διμηνιαίες, … , ανάλογα με την περίπτωση.

Από τις εργασίες αυτές  πρέπει να αντλούνται πληροφορίες  σχετικές με 

  • Πρότυπο κόστος
  • Απολογιστικό κόστος
  • Κόστος αδράνειας
  • Βαθμό εκμετάλλευσης του δυναμικού του οργανισμού
  • Οργάνωση της παραγωγής 
  • Τιμολόγηση προϊόντων

Στις πληροφορίες αυτές οφείλει να στηρίζεται το στρατηγικό Management του Οργανισμού αν  θέλει να έχει τεκμηρίωση.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κάθε σύστημα εργασίας μπορεί να παράξει στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αν καταφέρει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό του στο 100 %.

Η, από την εταιρία μας  αναπτυχθείσα εφαρμογή «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ»,  εκτελεί κοστολογικές διεργασίες βάσει δραστηριοτήτων. 

Επιτρέπει δηλαδή στον χρήστη να παρακολουθήσει τη διαδρομή των κωδικών που παράγει μέσα από τα Κέντρα Κόστους της επιχείρησής του και να τους “φορτώσει” με αυτά τα άμεσα και έμμεσα κόστη για τα οποία αυτοί, ευθύνονται.

Μέσα από αυτές  τις κοστολογικές διεργασίες,   καταγράφει το βαθμό εκμετάλλευσης του διαθέσιμου δυναμικού του συστήματος εργασίας που έχει εγκατασταθεί, στο σύνολό του, αλλά και σε κάθε κέντρο Κόστους χωριστά.

Η πληροφορία αυτή οδηγεί στην ορθολογική οργάνωση της παραγωγής καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών επιλογών για το τμήμα πωλήσεων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι η μείωση του Τελικού κόστους των παραγόμενων κωδικών, στο χαμηλότερο δυνατό σημείο που επιτρέπει το υπάρχον σύστημα εργασίας αλλά και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η Άποψη μας

Υποστηρίζουμε ότι η κοστολόγηση δεν μπορεί να είναι μόνο απολογιστική πράξη.

Η απολογιστική πράξη βρίσκει πόσο κόστισε, δεν ενημερώνει για το πόσο έπρεπε να κοστίσει.

Υποστηρίζουμε επίσης ότι η κοστολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική πράξη, άρα πρέπει να λειτουργήσει προϋπολογιστικά.

Ο απολογισμός που θα γίνει στο τέλος της όποιας κοστολογικής περιόδου, θα ελέγξει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και θα έχει επίσης ως εξερχόμενο, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για την επόμενη κοστολογική περίοδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι χρήστες της εφαρμογής δημιουργούν στους οργανισμούς τους μία κοστολογική ομάδα στην οποία συμμετέχουν

  1. Ο Υπεύθυνος παραγωγής
  2. Το λογιστήριο
  3. Ο Υπεύθυνος πωλήσεων

Η εφαρμογή « Κοστολόγος» είναι ένα εργαλείο φτιαγμένο από μηχανικούς.

Συσσωρευμένη εμπειρία 30 ετών αποτυπώθηκε στην εφαρμογή αυτή.

Λειτουργεί διαδικτυακά και επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση της από πολλούς χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο παρουσίασης.