Κόστος Χρήσης Commercial Costing

  • Η εφαρμογή commercial costing παρέχεται στους ενδιαφερόμενους με συνδρομή 400€ τον χρόνο. Για την έναρξη της συνδρομής ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα και να καταθέσει το ποσό τον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK με IBAN:
             GR8102602100000130101414862
  • Εντός της ημέρας θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη η διεύθυνση της πλατφόρμας καθώς και το Username και password που θα χρησιμοποιεί για την είσοδό του και χρήση της εφαρμογής.
  • Μαζι με τα παραπάνω θα αποσταλούν και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.
  • Θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει 12 κοστολογικές περιόδους.

Σημειώσεις Συνδρομής

  • Δεκαπέντε μέρες μετά την πάροδο του 12μήνου από την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή σε περίπτωση που δεν έχει ανανεωθεί η συνδρομή, ο πελάτης θα χάνει το δικαίωμα χρήσης της.
  • Κάθε νέα έκδοση της εφαρμογής θα προσφέρεται στους υπάρχοντες πελάτες δωρεάν όπως και οι σχετικές οδηγίες χρήσης.

Προσοχή! Στις παραπάνω αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.