Υπηρεσίες Κοστολόγησης για Μικρές-Οικογενιακές Επιχειρήσεις

Για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να επενδύσουν  στην αγορά της εφαρμογής, προσφέρουμε υπηρεσίες κοστολόγησης οι οποίες παράγονται από τη χρήση της εφαρμογής «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ». Στην περίπτωση αυτή το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από τη συχνότητα επανάληψής της και τον αριθμό των κωδικών που πρέπει να κοστολογηθούν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε για μία επιχείρηση μέχρι 50 κωδικούς και για 6 κοστολογικές περιόδους το χρόνο  2400 € πλέον ΦΠΑ.

Υπηρεσίες Κοστολόγησης Γενικά

Στην περίπτωση που η εφαρμογή κοστολόγος δεν μπορεί να καλύψει τις διεργασίες κάποιου οργανισμού,   η εταιρία μας      

  • αναπτύσσει  κοστολογικούς αλγορίθμους σύμφωνα με τις ανάγκες του συστήματος εργασίας   του ιδιαίτερου πελάτη, τους οποίους στην συνέχεια κατόπιν συμφωνίας μηχανογραφεί. 
  • εκπαιδεύει τους πελάτες της στην χρήση της εφαρμογής ώστε να εκτελούν στην συνέχεια διεργασίες κοστολόγησης  αυτόνομα. 
  • δημιουργεί ομάδες Κοστολόγησης. (Οι μηχανογραφημένες εφαρμογές  επιτρέπουν  την ταυτόχρονη χρήση τους από πολλούς χρήστες με δικαιώματα χρήσης π.χ. Αποθηκάριος, Υπεύθυνος παραγωγής, Λογιστήριο, Υπεύθυνος πωλήσεων) όπου ο καθένας έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες  και δικαιώματα χρήσης.
  • υποστηρίζει τους πελάτες της εξ αποστάσεως ( οι εφαρμογές είναι διαδικτυακές  η χρήση τους είναι εφικτή  από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Οι πελάτες μας εκπαιδεύονται σε κάθε  νέα έκδοση της εφαρμογής  εφόσον αυτό απαιτηθεί , και υποστηρίζονται στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων των κοστολογικών διεργασιών.